Wyniki

Poniżej znajdują się wyniki z sędziowanych przeze mnie turniejów (tylko tam gdzie byłem sędzią głównym lub komputerowym):
2014

2014 - imprezy cykliczne

2013

2013 - imprezy cykliczne

2012