Stasikówka 2013

Podczas Małopolskiego Obozu Kadry Wojewódzkiej odbyło się szkolenie sędziów zakończone egzaminem na sędziego klubowego.

Uczestnicy szkolenia codziennie odbywali ćwiczenia praktyczne z zakresu stosowania Międzynarodowego Prawa Brydżowego, które nadzorowałem wraz z Grzesiem Andrzejowskim oraz pisali testy, w których musieli wykazać się biegłością w rozumieniu przepisów. Ponadto uczestnicy w parach prowadzili wieczorne turnieje z użyciem pierniczków za pomocą programu RRB.
Jakby tego było mało wieczorami musieli wysłuchać kilka moich wykładów oraz jednego Tomka Radko, który był uprzejmy przeprowadzić również egzamin końcowy.

Warto nadmienić, że dwa z trzech testów pisanych przez uczestników oraz prawie wszystkie ćwiczenia pochodziły z centralnych kursokonferencji sędziowskich i nie przesadzę pisząc, że Stasikówka wypada bardzo dobrze na tle wyników kursokonferencyjnych, co zresztą można znaleźć w załączonych do tego wpisu plikach.

Wyniki szkolenia przerosły moje najśmielsze oczekiwania: aż 13 spośród 14 uczestników ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym wykazując się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi sędziemu klubowemu.