logoh_pary-live!.sql

Poniżej druga wersja nagłówka przeznaczona jednak do turniejów, które jeszcze trwają (nie ma panelu nawigacyjnego oraz jest słynny A.gif znany z Teamów)