logoh_pary.sql

Drobny plik, który po wprowadzeniu własnych parametrów i wykonaniu poprawia nagłówek turnieju na ładniejszy niż standardowy (DEMO).